Sjukvårdsregionalt programområde

Nationellt primärvårdsråd

Regionala primärvårdsrådet arbetar inledningsvis främst med erfarenhetsutbyte mellan de ingående regionerna samt delar erfarenheter av det lokala arbetet med kunskapsstyrning och specifikt de lokala primärvårdsråden.

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJvYmVydC5rcmlzdGlhbnNzb25AcmVnaW9udXBwc2FsYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Sb2JlcnQgU2Fya2FkaSBLcmlzdGlhbnNzb248L2E+, Region Uppsala Ordförande
Tommy Lundmark, Region Gävleborg
Pernilla Johansson, Region Värmland
Helena Lagerlöf, Region Västmanland
Ingrid Strandman, Sala
Lisa Westring, Region Uppsala
Roger S Larsson, Region Dalarna
Suzanne Freimanis, Region Sörmland
Maria Kättström, Region Västmanland
Anna H Andersson, Region Gävleborg
Carina Juhlin, Uppsala
Sara Hager, Region Uppsala
Karin Floren, Region Dalarna


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBlci1vbG92Lmd1c3RhZnNzb25AcmVnaW9uc29ybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+UGVyLU9sb3YgR3VzdGFmc3NvbjwvYT4=, Region Sörmland

Länkar
NPO primärvårdsråd

Minnesanteckningar

Dokument

Login