Gemensamt finansierade verksamheter

Registercentrumorganisation Sjukvårdsregion Mellansverige

Den sjukvårdsregionala registercentrumorganisation, RCO Uppsala-Örebro, består av Uppsala Clinical Research Center, UCR, och RCC Uppsala-Örebro.
Den primära uppgiften är att ge kompetensmässigt stöd till de nationella kvalitetsregistren i anpassningen till det nya kvalitetsregistersystemet inklusive integreringen i system/struktur för kunskapsstyrning. Huvudfokus är stöd till befintliga register. RCO Uppsala-Örebro ska driva på och stimulera konsolidering, samverkan och gemensam utveckling av kvalitetsregistren och säkerställa att adekvat stöd för detta finns.
Verksamheten samordnas av utsedda samordnare från RCC Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center.

Kontaktpersoner
Mats Lambe, samordnare och chef för Register och vårdprogram, vid RCC Uppsala-Örebro
Sara Hansson, samordnare och sektionschef kvalitetsregister Uppsala Clinical Research Center

Länkar
Uppsala Clinical Research Center
Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro


Login