Kansli

Kansliet svarar för den formella hanteringen av nämndens ärenden, ger administrativt stöd till nämndens olika politiska organ och tjänstemannagrupper, samt ansvarar för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Eva-Lena Aspetorp, administrativ chef
Kreshnik Dautaj, webbredaktör och administrativt stöd
Anja Dahlin Price, kommunikatör
Caroline Thunell, Region Västmanland
Dennis Jönsson, Region Gävleborg
Katrin Boström, Region Örebro län
Per-Olov Gustafsson, Region Sörmland
Britt Ahl, Region Sörmland
Gunilla Apell, Region Dalarna
Eva-Lena Aspetorp, Region Värmland
Maj Sölvesdotter, Region Uppsala
Rasmus Zamore Odéen, Region Uppsala   

Login