Forskning om simningsorsakat lungödem vid simtävlingar bidrar till ny kunskap

Varje år drabbas ett 40-tal simmare vid Vansbrosimningen av simningsorsakat lungödem (SIPE). Sedan 2017 bedriver Maria Hårdstedt, läkare och disputerad forskare i Region Dalarna, och hennes forskargrupp en forskningsstudie kring SIPE.

Den som drabbas av simningsorsakat lungödem får ökad mängd vätska i lungorna, hosta, ibland blodhosta, andningssvårigheter och nedsatt ork. Ungefär 40–50 personer drabbas årligen av SIPE under Vansbrosimningen.

– Det finns väldigt lite forskning kring SIPE och orsaken till tillståndet är inte fullständigt känt. Vi har kunnat bidra med nya kunskaper när det gäller bland annat diagnostik, incidens och behandling, säger Maria Hårdstedt.

Ökad säkerhet och konkret patientnytta är målet

Målet med forskningsstudien är ökad säkerhet vid simning i öppet vatten.

– Vi vill förebygga att simmare drabbas av SIPE genom att studera tänkbara riskfaktorer och mekanismer till varför man insjuknar, men också öka kunskapen om akut omhändertagande och behandling, säger Maria.

– Genom studien har vi ökat medvetenheten om SIPE i organisationen kring Vansbrosimningen och över de år vi varit aktiva har antalet svårt sjuka patienter minskat.

Bred kompetens nödvändig

Studien bedrivs i samband med Vansbrosimningen och utgår från Region Dalarna. Tillsammans med Annika Braman Eriksson var Maria Hårdstedt initiativtagare till studien. Medarbetare har rekryterats successivt utifrån den kompetens som har behövts i projektet. Samarbetet med Örebro universitet har möjliggjort att två medarbetare kunde bli antagna som doktorander 2020.

Det behövs en bred kompetens i gruppen för att kunna studera olika aspekter av SIPE. I samband med anslaget från Sjukvårdsregionala forskningsrådet, för att titta på hjärtat och SIPE, rekryterades biomedicinska analytiker som kan köra ekokardiografi, specialistläkare i klinisk fysiologi/kardiologi samt labbpersonal som kan ta blodprover på plats.

– Utan denna kompetens skulle vi inte ha kunnat genomföra studien. Samarbete i grupp har varit helt avgörande, säger Maria Hårdstedt.

Delar av forskargruppen och annan personal under Vansbrosimningen

Forskargruppen har hittills publicerat tre internationella artiklar och en artikel i Läkartidningen. Flera delstudier pågår. Forskningsprojektet kommer att fortgå till och med 2025. Sjukvårdsregionala forskningsrådet har bidragit med forskningsanslag till studier om kopplingen mellan hjärtfunktion och risken att få SIPE.

Läs mer om hur forskningsrådet stärker den kliniska forskningen

Medverkande i projektet

Maria Hårdstedt, specialistläkare internmedicin, ST-läkare allmänmedicin, disputerad forskare med postdoc-tjänst vid CKF Dalarna, forskare vid Örebro universitet och Uppsala universitet, Region Dalarna, huvudsökande

Annika Braman Eriksson, specialistläkare allmänmedicin, vårdcentral Vansbro, Region Dalarna, medinitiativtagare

Lisa Hallberg, biomedicinsk analytiker, kardiologiska kliniken, Falu lasarett, Region Dalarna

Ulrika Knuts, biomedicinsk analytiker, kardiologiska kliniken, Falu lasarett, Region Dalarna

Linda Kristiansson, ST-läkare allmänmedicin, Sandviken norra Din hälsocentral, doktorand vid Örebro universitet, kopplad till Centrum för forskning och utveckling (CFUG), Region Gävleborg

Daniel Lundequist, ST-läkare internmedicin, Mora lasarett, Region Dalarna

Bjarne Magnusson, biomedicinsk analytiker, Falu lasarett och Ludvika lasarett, Region Dalarna

Tomi Myrberg, överläkare, universitetslektor, specialist i anestesiologi och intensivvård samt klinisk fysiologi, institution för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet

Kristofer Nilson, universitetslektor, docent och specialistläkare i anestesi och intensivvård, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och kärl och thorax, Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län

Peter Rask, specialistläkare kardiologi och klinisk fysiologi, överläkare klinisk fysiologi USÖ, disputerad forskare, Region Örebro län

Claudia Seiler, specialistläkare anestesi- och intensivvård, Falu lasarett, doktorand vid Örebro universitet, kopplad till Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarna, Region Dalarna

Josefin Sundh, specialistläkare internmedicin och lungmedicin, överläkare hjärt-lungfysiologiska kliniken USÖ, docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet, Region Örebro län

Login