Gemensamt finansierade verksamheter

Sjukvårdsregion Mellansverige samarbetar kring verksamheter som bedöms lämpliga att driva sjukvårdsregionalt, med gemensam finansiering. Vissa verksamheterna drivs gemensamt av alla sju regioner och vissa av några regioner som ingår i sjukvårdsregionen.

Login