Gemensamt finansierade verksamheter

Sjukvårdsregion Mellansverige samarbetar kring verksamheter som bedöms lämpliga att driva sjukvårdsregionalt och med gemensam finansiering. Vissa verksamheterna drivs gemensamt av alla sju regioner och vissa av några regioner som ingår i sjukvårdsregionen.

Läs mer om respektive gemensamt finansierad verksamhet:

Arbets- och miljömedicin

Regionalt biobankscentrum

Regionalt cancercentrum Mellansverige

Centrum för sällsynta diagnoser

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska

Forskningsrådet

Hornhinnebanken

Enhet för Health Technology Assessment

Registercentrumorganisation

Logga in