God och nära vård

Uppdrag och avgränsning
Utveckla samverkan och dela erfarenheter i arbetet med God och Nära vård inom regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige, och samverka i frågor från nationell nivå.

Plats i den sjukvårdsregionala organisationen
Nätverket rapporterar organisatoriskt till Samverkansnämndens ledningsgrupp

Syfte och mål med nätverket
Utveckla nätverket och relationerna för de i Sjukvårdsregion Mellansverige som arbetar med God och Nära vård i regionerna, för att stärka samverkan inom området.  


Fullständig uppdragsbeskrivning God och nära vård

Representanter
Charlotta Östlund, Region Gävleborg
Åsa Himmelsköld, Region Uppsala
Sara Fredin, Region Västmanland
Cajsa Åkerholm, Region Sörmland
Annika A Olofsson, Region Dalarna
Jan Sundelius, Region Örebro län
Kristin Thörnqvist, Region Värmland

Login