Sjukvårdsregionalt programområde

Hjärt- och kärlsjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Hjärt- och kärlsjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVtaWwuaGFnc3Ryb21AdWNyLnV1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkVtaWwgSGFnc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Uppsala Ordförande
Kristina Hambreus, Region Dalarna
Erik Lindberg, Region Gävleborg
Stefan Pettersson, Region Sörmland
Maria Willehadsson, Region Uppsala
Charlotte Urell, Region Uppsala
Ola Hallén, Region Värmland
Charlotta Hammar, Region Västmanland
Birgitta Sigvant, Region Västmanland
Stella Cizinsky, Region Örebro

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen


Länkar
Verksamhetschefsgrupp Kardiologi

Minnesanteckningar
Kardiologi

Dokument

Login