Sjukvårdsregionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar

Det sjukvårdsregionala programområdet hjärt- och kärlsjukdomar ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVtaWwuaGFnc3Ryb21AdWNyLnV1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkVtaWwgSGFnc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Uppsala, ordförande
Kristina Hambreus, Region Dalarna
Erik Lindberg, Region Gävleborg
Stefan Pettersson, Region Sörmland
Maria Willehadsson, Region Uppsala
Charlotte Urell, Region Uppsala
Ola Hallén, Region Värmland
Charlotta Hammar, Region Västmanland
Birgitta Sigvant, Region Västmanland
Stella Cizinsky, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp kardiologi

Minnesanteckningar
20210208

Dokument

Login