Verksamhetschefsgrupp

Kvinnosjukvård

Verksamhetschefsgrupp för Kvinnosjukvård ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFnbmV0YS5yb21pbkByZWdpb25kYWxhcm5hLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkFnbmV0YSBSb21pbjwvYT4=, Region Dalarna Ordförande
Gudlaug Sverrisdottir, Region Uppsala
Zohreh Khosh Bakht, Region Gävleborg
Veronica Svanström och Marja Tuuna Johansson, Region Sörmland
Nina Skantz och Kerstin Bolin, Region Värmland
Joakim Samuelsson, Region Västmanland
Gill Kullberg, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Kvinnosjukvård och förlossning

Login