Verksamhetschefsgrupp för kvinnosjukvård

Verksamhetschefsgruppen för kvinnosjukvård ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdpbGwua3VsbGJlcmdAcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkdpbGwgS3VsbGJlcmc8L2E+, Region Örebro län, ordförande
Agneta Romin, Region Dalarna,
Gudlaug Sverrisdottir, Region Uppsala
Jörgen Tranevik, Region Gävleborg
Veronica Svanström och Marja Tuuna Johansson, Region Sörmland
Camilla Nordberg och Kerstin Bolin, Region Värmland
Joakim Samuelsson, Region Västmanland

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde kvinnosjukdomar och förlossning

Login