Biobanksamordnare

I varje region finns en biobankssamordnare. Biobankssamordnaren har ansvaret för samordningen av regionens biobanker.

Biobankslagen ställer särskilda krav gällande information- och samtycke samt hantering och bevarande av prov. Om du som vårdpersonal har frågor gällande biobankslagens krav bör du i första hand vända dig till regionens biobankssamordnare. Biobankssamordnaren erbjuder även utbildning till personal.

Forskningsstöd: Det är i första hand biobankssamordnaren i den region där en studie ska utföras som ska kontaktas gällande frågor om biobankning, tillgång till befintliga vårdprov, förekomsten av forskningsprov/kohorter eller ansökningsblanketter. De kan även bistå med rådgivning gällande biobankslagen, biobanksansökningar och biobanksservice. Kontakta gärna biobankssamordnaren redan i planering av en studie.

Kontaktuppgifter till regionernas biobankssamordnare och lokala hemsidor finns på Biobank Sverige

Logga in