Sjukvårdsregionalt programområde

Cancersjukdomar

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Styrgrupp för Regionalt cancercentrum är tillika sjukvårdsregionalt programområde

Kontaktpersoner
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Gustav Ekbäck, ordförande styrgrupp RCC

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Onkologi
Regionalt cancercentrumLogin