Sjukvårdsregionalt programområde cancersjukdomar

Styrgruppen för Regionalt cancercentrum är tillika sjukvårdsregionalt programområde.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Kontaktpersoner
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Gustav Ekbäck, ordförande styrgrupp RCC

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp onkologi
Regionalt cancercentrum Mellansverige
Sjukvårdsregional samverkansgrupp palliativ vårdLogin