Sjukvårdsregionalt programområde njur- och urinvägssjukdomar

Det sjukvårdsregionala programområdet njur- och urinvägssjukdomar ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter urologi

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS5tLmpvaGFuc3NvbkBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YSBKb2hhbnNzb248L2E+, Region Uppsala, ordförande
Sari Stenius, Region Västmanland
Asbjörn Österberg, Region Dalarna
Elisabeth Wicklen, Region Gävleborg
Dan-Olle Westergren, Region Gävleborg
Lotta-Karin Klinge-Härberg, Region Sörmland
Sarab Shabo, Region Sörmland
Henrik Hummelgård, Region Sörmland
Cristoph Ansorge, Region Sörmland
Elisabeth Nelson, Region Uppsala
Anna-Lena Svalberg, Region Värmland
Pernilla Sundqvist, Region Örebro län

Representanter njur

Jan Melin, Region Uppsala, ordförande
Mattias Tejde, Region Dalarna
Marc DeAlmeida, Region Dalarna
Thomas Gunne, Region Dalarna
Ursa Bonnevier, Region Gävleborg
Ravjet Banga, Region Sörmland
Yousef Maen, Region Sörmland    
Marcello Kamieny, Region Västmanland
Gunnar Troedsson, Region Värmland
Piotr Jakuszewski, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp urologi

Minnesanteckningar

Dokument

Login