Barn och ungdomars hälsa

Utbildning

Utbildningar i Neonatolgi 2020
Grundläggande Neonatologi för undersköterskor/sjuksköterskor 3-5 mars
Regiondagar för erfarna neo-sjuksköterskor 5-6 maj
Regiondagar för erfarna neo-undersjuksköterskor 29-30 september

Login