Sjukvårdsregionalt programområde

Reumatiska sjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Reumatiska sjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlhLmxpZGVuQGFrYWRlbWlza2Euc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgTGlkw6luPC9hPg==, Ordförande Region Uppsala
Ann Knight, Region Uppsala
Anna Gustafsson, Region Västmanland
Brua Weice, Region Sörmland
Elin Löfberg, Region Dalarna
Gabriella Piti, Region Värmland
Gunnar NYlén, Region Värmland
Karin Hjorton, Region Uppsala
Milad Rizk, Region Västmanland
Mitra Linnerud, Region Sörmalnd
Sara Bucher Magnusson, Region Örebro
Susanne Löfstedt, Region Örebro
Sven Tegmark, Region Gävleborg

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Reumatologi

Minnesanteckningar

Dokument

Login