Protokoll

Protokoll Regionala vårdkompetensrådet Mellansverige

2023
Protokoll 22 mars 2023
1. Inledning
2. Information från Nationella vårdkompetensrådet
5. Beslutad Verksamhetsberättelse RVKR 2022
6a. UKÄ:s Nationella utvärdering av sjuksköterskeutbildningar
6c. Rapport från arbetsgrupp VFU
6d. Utredningen Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i
Sjuksköterskeutbildningen>
6e. Gruppdiskussioner med reflektionsfrågor
EU-rättslig styrning VFU

2022
Protokoll 17 november 2022
2. Välkommen till Uppsala universitet
3. Rapport från Nationella vårdkompetensrådet
3. Rapport från SUHF arbetsgrupp vårdkompetens
4. Rapport från rådets arbetsgrupper
5. Aktivitetsplan 2023
9. Länsgemensam kompetensförsörjningsplan Örebro län

Protokoll 25 mars 2022
§3. Rapport från Nationella vårdkompetensrådet
§5. Information från rådets kansli
§7. Beslut om verksamhetsberättelse
§8. Arbetsgrupp för AT/BT
§9. Nära vård - samverkan kring egenmonitorering i Sörmland
§10. Presentation rådets arbetsgrupper
§11. Lokala samverkansorganisationer


2021
Protokoll 17 december 2021
Aktivitetsplan 2022 RVKR

Protokoll 15 oktober 2021
Arbetsmaterial från grupperna
Presentation NVKR MNB mellersta 211015
Aktivitetsplan 2022 RVKR utkast 2021-09-30 - grupp Hans
Aktivitetsplan 2022 RVKR utkast 2021-09-30 - grupp Maria
Aktivitetsplan 2022 RVKR utkast 2021-09-30 - grupp Monika

Protokoll 7 maj 2021
Beslutad uppdragsbeskrivning 2021-12-07
Dokumentation gruppdiskussioner
Presentation Nationella vårdkompetensrådet

Logga in