Värdskap för nationella programområden

Värdskap för 26 nationella programområden är fördelade på Sveriges sex sjukvårdsregioner. Sjukvårdsregion Mellansverige har värdskapen för fyra nationella programområden (NPO):

Akut vård
Hjärt- och kärlsjukdomar
Äldres hälsa och palliativ vård
Öron-, näs- och halssjukdomar

Samtliga Nationella programområden och samverkansgrupper, kunskapsstyrning.se

Inom värdskapet ansvarar sjukvårdsregionen för att:
- Stödja NPO med analys av statistik för kartläggning av tänkbara insatsområden.
- Följa upp kunskapsstöd och andra insatser.
- Göra bedömningar av aktuellt vetenskapligt underlag för framtagande av kunskapsstöd.
- Ta fram konsekvensbeskrivningar för kunskapsstöd som vårdprogram och vårdförlopp.
- Tillsätta processledare, en sjukvårdsregional samordnare och en sjukvårdsregional kommunikatör.
- Bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i nationella programområden och arbetsgrupper.
- Diarieföra arbetet i nationella programområden enligt särskild diarieföringsplan.

Kontakter

Sjukvårdsregional samordnare för värdskapet: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhlbGVuYS5kZWxhY291ckByZWdpb25kYWxhcm5hLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkhlbGVuYSBkZSBsYSBDb3VyPC9hPg==, Region Dalarna
Sjukvårdsregional kommunikatör: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuc2VsYmVyZ0ByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5Bbm5hIFNlbGJlcmc8L2E+

Processledare för NPO och arbetsgrupper som tar fram kunskapsstöd:

Akut vård: Pernilla Olofsson, patientsäkerhetsstrateg,  Universitetssjukhuset Örebro
Hjärt- och kärlsjukdomar: Susanna Ingendoh, sjuksköterska, Akademiska sjukhuset Uppsala
Äldres hälsa & palliativ vård: Karin Hägerås, utredare, Region Örebro län
Öron-, näs- och halssjukdomar: Pernilla Nyman, verksamhetsutvecklare, Universitetssjukhuset Örebro

Mer information

Värdskapet innebär att sjukvårdsregionen förser och stödjer programområdena med bland annat processledarresurser. Nedan finner du som är processledare inom NPO viktiga länkar för ditt arbete.

Till stöddokument inom kunskapsstyrning och NPO
Samlad information om kunskapsstyrningsarbetet i Sjukvårdsregion Mellansverige (PDF)
Patientföreträdare i arbetsgrupper, kunskapsstyrningvard.se

Login