Verksamhetschefsgrupp

Kardiologi

Verksamhetschefsgrupp för Kardiologi ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVtaWwuaGFnc3Ryb21AdWNyLnV1LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkVtaWwgSGFnc3Ryw7ZtPC9hPg==, Region Uppsala Ordförande
Kristina Hambraeus, Region Dalarna
Stefan Cederqvist, Region Gävleborg
Kerstin Kannius, Therese Lundin och Karin Marminge, Region Sörmland
Ola Hallén, Region Värmland
Charlotta Hammar, Region Västmanland
Jonas Ulin, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Hjärt- och kärlsjukdomar

Login