Regionalt biobankscentrum Mellansverige ingår i det nationella samarbetet Biobank Sverige.

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer. Infrastrukturen syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet, såväl nationellt som internationellt.

Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

Arbetet sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter.

Arbetet stöds också av Sveriges Kommuner och Regioner och Vetenskapsrådet.

Läs mer på Biobank Sverige

Logga in