Information till personal inom vården

Prov som tas i vården omfattas av biobankslagen om provet går att koppla till en person och sparas längre än 9 månader. Det innebär att provet sparas i någon av regionernas provsamlingar för huvudändamålet vård och behandling. Prov kan också komma att användas för kvalitetsutveckling och utbildning inom vården samt för etikgodkänd forskning.

Enligt biobankslagen får prov som tas i vården sparas i en biobank om patienten/provgivaren samtyckt till vård enligt patientlagen eller tandvårdslagen och fått information enligt kraven i lagen. Provgivaren ska få information om att prov kan komma att sparas i en biobank, vad provet får användas till och rätten till att begränsa användningen av provet. På Biobank Sveriges webbplats Biobank Sverige finns informationsmaterial som kan skrivas ut och ges till provgivaren.

Om du behöver hjälp kan du kontakta Biobanksamordnaren inom din region. Kontaktuppgifter till regionernas biobankssamordnare finns på Biobank Sverige.

RBC och Biobanksamordnarna erbjuder även sjukvårdsregionala biobanksutbildningar som riktar sig till vårdpersonal. Du kan också hitta kostnadsfria webbaserade utbildningar på biobanksverige.se


Logga in