Information till personal inom vården

Prov som tas inom hälso-och sjukvården för vårdändamål och sparas längre än 2 månader efter analys är ett biobanksprov. Det innebär att provet sparas i någon av regionernas provsamlingar för huvudändamålet vård och behandling. Prov kan också komma att användas för kvalitetsutveckling och utbildning inom vården samt för etikgodkänd forskning.

För att få spara prov i biobank måste provgivaren få information om vad det innebär från sin vårdgivare. På Biobank Sveriges webbplats biobanksverige.se finns informationsmaterial som kan skrivas ut och ges till provgivaren.

När provgivaren fått information ska du som vårdgivare fråga provgivaren om samtycke till att spara provet. Provgivaren kan välja att samtycka till samtliga ändamål, begränsa samtycket till vissa ändamål, eller att inte samtycka till att spara provet. Provgivarens samtyckesbeslut ska dokumenteras i journalen.

Om du behöver hjälp kan du kontakta Biobanksamordnaren inom din region. Kontaktuppgifter till regionernas biobankssamordnare finns på biobanksverige.se.

RBC och Biobanksamordnarna erbjuder även sjukvårdsregionala biobanksutbildningar som riktar sig till vårdpersonal. Du kan också hitta kostnadsfria webbaserade utbildningar på Biobank Sveriges hemsida www.biobanksverige.se


Login