Kvinnosjukvård och förlossning

Studierektorsgrupp

Studierektorsgruppen är en sjukvårdsregional arbetsgrupp, RAG, under det sjukvårdsregionala programområdet Kvinnosjukvård och förlossning.

Fullständig uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala arbetsgrupper

Login