Produktionsplaneringsgrupp

Produktionsplaneringsgruppen ska verka för ett effektivt utnyttjande av sjukvårdsregionens resurser, för att skapa likvärdiga förutsättningar för medborgaren vad gäller tillgång till sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman.

Gruppen ska arbeta för att både resursutnyttjande och vårdens kvalitet optimeras, samt att vård i möjligaste mån kan erbjudas inom den egna sjukvårdsregionen.

Uppdragsbeskrivning Produktionsplaneringsgruppen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Representanter

Göran Karlström, Region Värmland
Camilla Berglund, Region Dalarna
Ewald Ornstein, Region Örebro län
Johan Welander, Region Gävleborg
Karin Bäckström Åhlén, Region Sörmland
Stefan Hjulström, Region Uppsala
Susanna Björklund, Region Gävleborg
vakant, Region Västmanland

Login