Produktionsplaneringsgrupp

Produktionsplaneringsgruppen ska verka för ett effektivt utnyttjande av sjukvårdsregionens resurser, för att skapa likvärdiga förutsättningar för medborgaren vad gäller tillgång till sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman.

Gruppen ska arbeta för att både resursutnyttjande och vårdens kvalitet optimeras, samt att vård i möjligaste mån kan erbjudas inom den egna sjukvårdsregionen.

Uppdragsbeskrivning Produktionsplaneringsgruppen (PDF, öppnas i nytt fönster)
Produktionsplan

Representanter

vakant, Region Västmanland
Ewald Ornstein, Region Örebro län
Johan Welander, Region Gävleborg
Karin Bäckström Åhlén, Region Sörmland
Mikael Bergenheim, Region Värmland
Stefan Hjulström, Region Uppsala
Susanna Björklund, Region Gävleborg
Tomas Riman, Region Dalarna

Login