Produktionsplaneringsgrupp

Produktionsplaneringsgruppen ska verka för ett effektivt utnyttjande av sjukvårdsregionens resurser för att skapa likartade förutsättningar för medborgaren vad gäller tillgänglighet till och tillgång till sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman. Gruppen ska arbeta för att resursutnyttjande optimeras, liksom kvalitet, och att vård i möjligaste mån kan erbjudas inom den egna sjukvårdsregionen.

Fullständig uppdragsbeskrivning Produktionsplaneringsgruppen

Representanter

Elias Tsiolis, Region Värmland
Åsa Linnea Sköld, Region Dalarna
Susanna Björklund , Region Gävleborg
Bo Tideholm, Region Sörmland, Ordförande
Stefan Hjulström, Region Uppsala
Martin Andersson, Region Västmanland
Ewald Ornstein, Region Örebro län

Login