Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Medicinteknik

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för Medicinsk teknik i Sjukvårdsregion Mellansverige utgör en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
Gruppen håller på att utvecklas.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Kontaktpersoner:

Ulrica Fjärstedt (MTP-rådet) – Region Uppsala Ordförande
Stina Hellstrandh – Region Örebro län
Henrik Mansfeld – Region Västmanland
Magnus Dahl – Region Gävleborg
Henrik Roos – Region Sörmland
Mikael Fredholm – Region Värmland
Heiko Sharf – Region Dalarna
Torbjörn Johansson (beredningsgrupp) – Region Uppsala
Stina Hellstrandh (beredningsgrupp) Region Örebro län


Kontaktperson KunskapsstyrningsgruppenLänkar
NSG medicinteknik


Dokument

Login