Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Medicinteknik

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för Medicinsk teknik i Sjukvårdsregion Mellansverige utgör en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
Gruppen håller på att utvecklas.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Ordförande
Ulrica Fjärstedt (MTP-rådet) – Region Uppsala

Kontaktpersoner:
Stina Hellstrandh – Region Örebro län
Annchristine Ahl – Region Västmanland
Anna Berglund – Region Gävleborg
Henrik Roos – Region Sörmland
Mikael Fredholm – Region Värmland
Heiko Sharf – Region Dalarna
Torbjörn Johansson (beredningsgrupp) – Region Uppsala
Hans-Olof Carlsén (beredningsgrupp) Region Örebro län


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar


Dokument

Login