Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Medicinteknik

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för Medicinsk teknik i Sjukvårdsregion Mellansverige utgör en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning i syfte att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
Gruppen håller på att utvecklas.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Ordförande

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar


Dokument

Login