Sjukvårdsregion Mellansverige

2 oktober 2020 beslutade Samverkansnämnden för Uppsala Örebro sjukvårdsregion att namnet ska bytas till Sjukvårdsregion Mellansverige. Det nya namnet speglar tydligare vilka regioner som ingår. Namnbytet pågår under hösten.

I sjukvårdsregionen samarbetar vi för att erbjuda invånarna tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet och på så sätt bidra till en god hälsa. Genom att samarbeta kan vi använda våra resurser på bättre och mer effektiva sätt.

Avtal om sjukvårdsregional samverkan är beslutat av Samverkansnämnden som leder arbetet i sjukvårdsregionen.Sjukvårdsregion Mellansverige består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län, som även samarbetar med sjukvårdsregionens 70 kommuner.

Sjukvårdsregionen samverkar kring fyra fokusområden: verksamhet och utveckling, kunskapsstyrning, utbildning och kompetensförsörjning, samt digitalisering och e-hälsa.

 • 2020-02-14 06:50
  26 november 2020 Ledningsgrupp
  info
 • 2020-02-14 06:52
  26 november 2020 Regiondirektörsgrupp
  info
 • 2020-02-14 06:57
  3-4 december 2020 Samverkansnämnden lunch till lunch
  info
Login