Hornhinnebanken

Vid Universitetssjukhuset i Örebro finns en sjukvårdsregional hornhinnebank som ska säkerställa Sjukvårdsregion Mellansveriges tillgång till hornhinnor för transplantation.

Hornhinnebanken i Örebro är en av sex hornhinnebanker i Sverige och erhåller tillvaratagna ögonvävnader från sju sjukhus inom sjukvårdsregionen.

Kontaktperson
Lena Göransson, tf verksamhetschef, Verksamhetsområde laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Länkar
Hornhinnebanken USÖ
Nationella Vävnadsrådet

Login