Arbets- och miljömedicin

Det finns två enheter inom sjukvårdsregion Mellansverige där regionerna samverkar inom området arbets- och miljömedicin.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är regionerna Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro läns gemensamma resurs. Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är regionerna Dalarnas, Gävleborgs och Uppsalas gemensamma resurs.

Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Arbets- och miljömedicin, Örebro

Kontaktpersoner

Uppsala: Teresia Nyman, Verksamhetschef
Örebro: Marcus Strömgren, Verksamhetschef

Login