Informationssäkerhetsgrupp

Gruppens huvuduppgift är att utveckla samarbete inom informationssäkerhetsarbetet mellan sjukvårdsregionens regioner, samt öka kompetensen inom området och synliggöra det samarbete som sker. Arbetsgruppen samarbetar för att möta alltmer avancerade externa hot.

Uppdrag
• framtagande av metoder och metodstöd samt tekniska lösningar inom området för ökad likformighet
• gemensamma regelverk som ger likvärdiga krav vid upphandling och drift
• kravarbete vid upphandlingar av IT-stöd
• lagstiftning som kräver samarbete för samsyn på nödvändiga åtgärder och ansvarsreglering
• erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning
• samarbete vid incidenter och utredningar

Även samarbete kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkxpc2Eua251dHNzb24uZnJvamRAcmVnaW9uZ2F2bGVib3JnLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkxpc2EgS251dHNzb24gRnLDtmpkPC9hPg==, Region Gävleborgd Ordförande

Login