Informationssäkerhetsgrupp

Gruppens huvuduppgift är att utveckla samarbete inom informationssäkerhetsarbetet mellan sjukvårdsregionens regioner, samt öka kompetensen inom området och synliggöra det samarbete som sker. Arbetsgruppen samarbetar för att möta alltmer avancerade externa hot.

Uppdrag
• framtagande av metoder och metodstöd samt tekniska lösningar inom området för ökad likformighet
• gemensamma regelverk som ger likvärdiga krav vid upphandling och drift
• kravarbete vid upphandlingar av IT-stöd
• lagstiftning som kräver samarbete för samsyn på nödvändiga åtgärder och ansvarsreglering
• erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning
• samarbete vid incidenter och utredningar

Även samarbete kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNvZmlhLm9ocm1hbkByZWdpb25vcmVicm9sYW4uc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+U29maWEgw5Zocm1hbjwvYT4=, Region Örebro, Ordförande
Lisa Knutsson Fröjd, Region Gävleborg
Joakim Bergman, Region Dalarna
Patrik Östman, Region Dalarna
Andreas Bäckström, Region Gävleborg
Jonas Jensen, Region Sörmland
Ann-Mari Nilsson, Region Sörmland
Håkan Widmark, Region Uppsala
Monica Ask, Region Värmland
Björn Jansson, Region Värmland
Anna-Karin Brusquini, Region Västmanland
Moon Vu Carlbring, Region Västmanland
Agata Cierzniak, Region Örebro
Anneli Björkholm, Region Örebro
Linn Oregren, Region Värmland – deltar vid behov beroende på agenda

Login