Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

HTA

Syftet med sjukvårdsregionala programområden samt sjukvårdsregionala samverkansgrupper i Sjukvårdsregion Mellansverige är att utgöra en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälsooch sjukvård. Till Nationell samverkansgrupp för metodstöd har kopplats en Nationell arbetsgrupp metodutvärdering (HTA), på sjukvårdsregional nivå motsvaras det av Sjukvårdsregional samverkansgrupp HTA, RSG HTA.

Den sjukvårdsregionala HTA-enhetens uppdrag beskrivs i bilaga 14 till Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige. Där står att den sjukvårdsregionala HTA-enheten ska utgöra en del i
det nationella kunskapsstyrningssystemet och att verksamheten vid HTA-enheten leds av ett HTA-råd. Nedan beskrivs uppdraget för RSG HTA, vilket innefattar både HTA-rådets uppdrag enligt
avtalet och tillkommande uppdrag från kunskapsstyrningssystemet.

Samverkansgruppen ska behandla frågor av sjukvårdsregionalt intresse och ge HTA-stöd till de nationella programområden, inklusive underliggande arbetsgrupper, som ingår i värdskapsuppdraget.

RSG HTA utgör styrgrupp för den sjukvårdsregionala HTA-enheten.

Alla ingående regioner och även andra sjukvårdsregioner kan bidra med kompetens i arbetet att
producera HTA-rapporter av god kvalitet.

Uppdragsbeskrivning Sjukvårdsregionala samverkansgrupper (RSG)

Kontaktpersoner
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthcmwuam9oYW4ubGluZG5lckByZWdpb252YXN0bWFubGFuZC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LYXJsIEpvaGFuIExpbmRuZXI8L2E+, Region Västmanland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtqZWxsb2xhLmVuZ21hbkBkbGwuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+S2plbGwgT2xhIEVuZ21hbjwvYT4=, Region Sörmland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnVscmlrYS5wZWxsYXNAcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5VbHJpa2EgUGVsbGFzPC9hPg==, Region Dalarna
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlhLnN0YWxoYW1tYXJAcmVnaW9udmFybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgU3TDpWxoYW1tYXI8L2E+, Region Värmland
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpvaGFuLnN1bmRzdHJvbUBtZWRzY2kudXUuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Sm9oYW4gU3VuZHN0csO2bTwvYT4=, Region Uppsala
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkV2YS5zdmluZ0ByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RXZhIFN2aW5nPC9hPg==, Region Gävleborg
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmthdGFyaW5hLnN6dGFuaXN6bGF2QHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5LYXRhcmluYSBTenRhbmlzemxhdjwvYT4=, Region Örebro län

Kontaktperson
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxvdWlzZS5vbHNzb25AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkxvdWlzZSBPbHNzb248L2E+, Enhetschef CAMTÖ

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
PO Gustavsson

Länkar
NSG metoder för kunskapsstöd

Login