Biobankslagen

Biobankslagen (2023:38) reglerar hur biobanksprov får samlas in, bevaras och användas och trädde i kraft 1 juli 2023. Lagen ersatte då den tidigare biobankslagen från 2003 och omfattar humanbiologiska prov (från människa eller foster) som avses bevaras och som kan kopplas till en enskild individ.

Biobankslagen är till för att skydda den som har lämnat prov (provgivaren) och stärka dennes integritet vid insamling, bevarande och användning av biobanksprov. Lagen ska samtidigt möjliggöra att prov kan användas exempelvis för vård men också forskning för att kunna förbättra och utveckla vården genom att medicinsk forskningen får tillgång till prov.

Mer information om lagen finns på biobanksverige.se och www.1177.se.

Login