Biobankslagen

Biobankslagen reglerar hur prov får sparas och användas och har funnits sedan 2003.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, lagring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att se till att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av hälso- och sjukvården.

Mer information om lagen finns på biobanksverige.se och www.1177.se.

Login