Verksamhetsplan 2021-2024

Samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige regleras genom ”Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellan”

Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård.

Väl förankrade och genomförda aktiviteter är en framgångsfaktor för det sjukvårdsregionala samarbetet. Samverkansnämnden ska enligt avtalet fastställa verksamhetsplan för 2021-2024. Till verksamhetsplanen kopplas en årlig aktivitetsplan.

Login