Verksamhetsplan 2016-2020

Samverkan om hälso- och sjukvård i sjukvårdsregionen ska stödja de samverkande regionerna
att bättre fullgöra sin uppgift, bl a genom att
- identifiera/analysera problemställningar
- skapa arenor för samverkan
- initiera aktiviteter

Samverkan skall leda till
- Likartade förutsättningar för medborgaren vad gäller tillgänglighet till och tillgång till hälso- och sjukvård oavsett sjukvårdshuvudman (medborgarperspektiv)
- Kvalitetshöjningar/bättre resursutnyttjande inom den sjukvård som produceras inom sjukvårdsregionen (producentperspektiv)

Samverkande regioner kan vara några eller samtliga i sjukvårdsregionen.
Samverkan kan också ske inom andra områden än hälso- och sjukvård.
Samverkan kan ske inom såväl reglerade som ”frivilliga” områden, t ex den gemensamma forskningsfonden.

Verksamhetsplan 2020

Login