Prislista

Kommentarer till regional prislista202120202019
Primärvård och digital vård Sjukvårdsregion Mellansverige202120202019
Debitering av ambulanstransporter vid utomlänsvård202120202019
Region Dalarna
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJhcmJyby5la2x1bmRAcmVnaW9uZGFsYXJuYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5CYXJicm8gRWtsdW5kPC9hPg==  
202120202019
Region Gävleborg
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN1c2FubmEuay5wZXR0ZXJzc29uQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5TdXNhbm5hIFBldHRlcnNzb248L2E+
202120202019
Region Sörmland
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNhcm9saW5hLm11cmJlcmdAcmVnaW9uc29ybWxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Q2Fyb2xpbmEgTXVyYmVyZzwvYT4=   
202120202019
Region Uppsala
Remittentens kostnader för nationell högspecialiserad vård vid Akademiska sjukhuset
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnByaXNsaXN0YS5tYXJrbmFkQGFrYWRlbWlza2Euc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RnVua3Rpb25zYnJldmzDpWRhPC9hPg==     
2021
2021
20202019
Region Värmland
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNhcm9saW5lLndlc3RsdW5kQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkNhcm9saW5lIFdlc3RsdW5kPC9hPg==
202120202019
Region Västmanland
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlhLnJlaG5AcmVnaW9udmFzdG1hbmxhbmQuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgUmVobjwvYT4=
202120202019
Region Örebro
Kontaktperson: Christer Lundqvist
202120202019
Skandionkliniken
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnByaXNsaXN0YS5tYXJrbmFkQGFrYWRlbWlza2Euc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+RnVua3Rpb25zYnJldmzDpWRhPC9hPg==
20212020
Viktlistor för NordDRG
Login