Standardiseringsgruppen

Syfte
Syftet med gruppen för standardisering är att stärka standardiseringsarbetet inom regionerna i Mellansverige, samt att säkerställa att medarbetare i regionerna har möjlighet att medverka i nationell och internationell standardisering, så att det sjukvårdsregionala och lokala perspektivet beaktas. Gruppen utgör en viktig samarbetsnivå i standardiseringsfrågor samt en länk mellan nationell och lokal nivå. Gruppen utgör ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region.

Uppdrag
Standardiseringsgruppen administreras inom ramen för Sjukvårdsregion Mellansverige och utgör en viktig samarbetsnivå i standardiseringsfrågor samt en länk mellan nationell och lokal nivå. Gruppen utgör ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region.

Gruppen ska:
•Kontinuerligt bistå samordnare med råd om prioritering, samt att inför varje år föreslå inriktning och omfattning för regionernas deltagande i SIS och SEK standardiseringsarbete.
•Bevaka standardiseringsbehov inom sjukvårdsregionen och den egna regionens hela ansvarområde (dess olika sakområden samt processer)
•Informera om standarder och pågående standardiseringsarbete inom sjukvårdsregionen och den egna regionens hela ansvarområde.
•Bistå med synpunkter vid förslag av nya standarder.
•Lämna synpunkter på förslag till prioriteringsordning mellan olika standardiseringsprojekt.
•Stödja i att hitta experter till standardiseringsprojekt.
•Förslå anpassning och utveckling av regionernas abonnemang av standarder hos SIS och SEK efter regionernas behov.
•Utgöra en part för idéer och frågeställningar som uppkommer.


Uppdragsbeskrivning standardiseringsgruppen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Representanter

Michael Sjöberg, Region Örebro län
Frida Andersson, Region Gävleborg
Jacob Annerfors, Region Sörmland
Per Jonsson, Region Dalarna
Lars Gohde, Region Värmland
Emma Behrens, Region Västmanland
vakant, Region Uppsala

Login