Sjukvårdsregionalt programområde

Mag- och tarmsjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Mag- och tarmsjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhbmllbC5iZXJnZW1hbG1AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkRhbmllbCBCZXJnZW1hbG08L2E+, Ordf, Gastroenterolog, Örebro
Abbas Chabok, Kirurg, Västerås
Niklas Magnusson, Kirurg, Örebro
Ulrika Fagerberg, Barngastroenterolog Västerås (NAG IBD)
Johan Vessby, Gastroenterolog, Uppsala
Jerker Wiksten, Gastroenterolog, Hudiksvall
Sakari Thorbjörn, kirurg, Gävle
Salim, Gastroenterolog, Falun
Daniel Nordström, Gastroenterolog, Sörmland
Kenan Cejvan, Gastroenterolog, Västerås


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Internmedicin

Minnesanteckningar
RPO Magtarm 2021-09-30

Dokument

Login