Verksamhetschefsgrupp för rehabiliteringsmedicin

Verksamhetschefsgruppen för rehabiliteringsmedicin ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

Niklas Gille, Region Gävleborg
Lotta Jansson, Region Dalarna
Rose-Marie Hedlund, Region Sörmland
Rolf Karlsten, Region Uppsala
Marita Toreheim Kase, Region Värmland
Kristina Holmberg, Region Västmanland
Mona Jakobsson, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Login