Ledamöter i samverkansnämnden

Samverkansnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare per region. Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Region Uppsala
Emilie Orring (M), ordförande
Malin Sjöberg Högrell (L)
Helena Proos (S)
Unn Harsem (C) ers
Björn-Owe Björk (KD) ers
Neil Ormerod (V) ers

Region Sörmland
Christoffer Öqvist (M)
Lars Lundqvist (KD)
Monica Johansson (S)
Helena Koch (M) ers
Ann-Cathrin Rothlind (C) ers
Peter Bernhardsson (S)

Region Gävleborg
Patrik Stenvard (M)
Lena Emanuelsson (SD)
Eva E Lindberg (S)
Anna Sundberg (SD) ers
Jennie Forsblom (KD) ers
Jan Lahenkorva (S) ers

Region Dalarna  
Elin Norén (S) 2:e vice ordförande
Sofia Jarl (C)
Björn Ljungqvist (M)
Sebastian Karlberg (S) ers
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) ers
Ulf Berg (M) ers

Region Västmanland
Mikael Andersson Elfgren (M)
Ingvar Jonsson (SD)
Kenneth Östberg (S)
Malin Gabrielsson (KD) ers
Lina Eriksson (L) ers
Barbro Larsson (C) ers

Region Värmland
Åsa Johansson (S)
Daniel Schützer (S)
Fredrik Larsson (M)
Elisabeth Björk (V) ers
Jens Östergren (C) ers
Sara Kihlström (KD) ers

Region Örebro län
Andreas Svahn (S), 1:e vice ordförande
Behcet Barsom (KD)
Sebastian Cehlin (M)
Charlotta Englund (C) ers
Jenny Steen (S) ers
Anna Nordqvist (M) ers

Samverkansnämnden samlade för introduktion och sammanträde, Västerås 2023
Logga in