Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för www.sjukvårdsregionmellan.se

Sjukvårdsregion Mellansverige strävar efter att www.sjukvårdsregionmellan.se ska uppfattas, förstås och hanteras av alla användare.
Den här sidan beskriver hur Sjukvårdsregion Mellansverige uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sjukvårdsregion Mellansverige som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==
Ringa 010-831 21 26

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd e-post eller telefonnummret på sidan för att meddela oss.

Brister

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, det gäller för formulär och tabeller och för standarden WAI-ARIA som inte är helt införd överallt.
  • Navigering med tangentbord fungerar helt korrekt endast i moderna webbläsare.
  • Navigering med tangentbord när webbplatsen är i mobilläge fungerar mindre bra.
  • Många dokument är inte tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Sjukvårdsregion Mellansverige åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Exempel på detta är rapporter, cirkulär och remissvar. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva.

Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde 2018, då teknik, design och struktur gjordes om helt. Delar av webbplatsen har sedan dess genomgått mindre förändringar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Senaste bedömningen gjordes mars 2021

Webbplatsen publicerades 2018

Login