Samverkansgrupp Nationell högspecialiserad vård

Syftet med gruppen
Verka för att Sjukvårdsregion Mellansverige, utifrån befintliga kompetenser, ska kunna ta hand om alla patienter som berörs inom respektive NHV-område. Utveckla nätverk för de som arbetar med NHV inom sjukvårdsregionen. Kunskapsstöd inom Samverkansnämnden.

Uppdrag och avgränsning
• Informationsutbyte och diskussion avseende vad som är aktuellt nationellt samt inom de regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige som har eller ska söka om tillstånd att bedriva Nationell högspecialiserad vård (NHV).
• Stöd till samverkansnämndens ledningsgrupp för att samordna det sjukvårdsregionala arbetet avseende områden som är aktuella för NHV.
• Stöd till samverkansnämndens ledningsgrupp för att föreslå eventuella förändringar av övergripande rutiner avseende NHV.


Fullständig uppdragsbeskrivning Samverkansgrupp Nationell högspecialiserad vård

Representanter
Region Uppsala - PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmplbm55Lm5vcnN0cm9tLnBhcmxpZGVuQGFrYWRlbWlza2Euc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+SmVubnkgTm9yc3Ryw7ZtIFBhcmxpZGVuPC9hPg== (ordförande) och Daniel Nowinski
Region Örebro län - Martin Gunnarsson (vice ordförande) och Ted Rylander
Region Värmland - Anna-Carin Johansson och Göran Karlström
Region Västmanland - Henrik Nilsson Drott + vakant
Region Dalarna - Agneta Romin och Gunilla Apell
Region Gävleborg - Peo Hermansson
Region Sörmland – Liza Edgélius och Diana Bornstein

Login