Digitalisering och e-hälsa

Regionerna samverkar för att ta till vara på möjligheterna med digitalisering och e-hälsa samt för att öka informationssäkerheten.

Regionerna samverkar bland annat vid incidenter, för att skydda IT-strukturer och vid upphandling av IT-system. Samverkan sker också i arbetet med framtidens vårdinformationssystem.

Logga in