Sjukvårdsregional samverkansgrupp för uppföljning och analys

Samverkansgruppen ska stödja de regionala programområdena (RPO) i frågor som rör uppföljning och analys.

Samverkansgruppen arbetar med att identifiera och precisera vad som är relevant att samverka kring på sjukvårdsregional nivå kring uppföljning och analys, exempelvis indikatorer, teknikstöd, presentationsytor och analysstöd.

Representanter

vakant: ordförande
Johanna Alfredsson, Region Gävleborg
Reda Bentebra, Region Sörmland
Tomas Svensson, Region Sörmland
Lotta Sahlqvist, Region Sörmland
Claudio Troncoso Munoz, Region Uppsala  
Erik Åhlin, Region Uppsala
Anna Haag, Region Värmland
Anna Jansson, Region Värmland
Ola Matikainen, Region Värmland
Håkan Lenhoff, Region Värmland
Anne Kronander, Region Västmanland
Patrik Hidefjäll, Region Västmanland
Christer Lundqvist, Region Örebro län
Elisabeth Nyström, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar

Dokument

Login