Sjukvårdsregionalt programområde

Nervsystemets sjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Nervsystemets sjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

Martin Othozon, Region Dalarna Ordförande
Mia von Euler, Region Örebro län
Irina Sjöblom, Region Gävleborg
Anna-Karin Wärme, Region Sörmland
Hans Ericson, Region Uppsala
Sven Jackmann, Region Uppsala
Rune Johansson, Region Värmland
Per-David Alm, Region Västmanland

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen


Länkar
Verksamhetschefsgrupp

Minnesanteckningar

Dokument

Login