Sjukvårdsregionalt programområde nervsystemets sjukdomar

Det sjukvårdsregionala programområdet nervsystemets sjukdomar ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

Martin Othozon, Region Dalarna, ordförande
Mia von Euler, Region Örebro län
Irina Sjöblom, Region Gävleborg
Anna-Karin Wärme, Region Sörmland
Hans Ericson, Region Uppsala
Sven Jackmann, Region Uppsala
Rune Johansson, Region Värmland
Per-David Alm, Region Västmanland

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp neurologi

Minnesanteckningar

Dokument

Login