Sjukvårdsregionalt programområde medicinsk diagnostik

Det sjukvårdsregionala programområdet medicinsk diagnostik ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Ordförande

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp radiologi

Minnesanteckningar

Dokument

Login