Sjukvårdsregionalt programområde

Medicinsk diagnostik

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Medicinsk diagnostik i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Radiologi

Minnesanteckningar

Dokument

Login