HR-direktörsgrupp

HR-direktörsgruppen har i uppdrag att samordna arbetsgivarfrågor som är gemensamma i sjukvårdsregionen och som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar om.

Detta innebär bland annat att:
• hantera arbetsrättsliga avtal
• underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning
• svara för gemensamma remisser inom området, när det är möjligt
• genom samagerade mellan regionerna förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, innehåll, planering och dimensionering.

HR-direktörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Uppdragsbeskrivning HR-direktörsgrupp

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hcmlhLmFrZXNzb25AcmVnaW9ub3JlYnJvbGFuLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPk1hcmlhIMOFa2Vzc29uPC9hPg==, Region Örebro län, ordförande
Therese Deutsch, Region Västmanland
Ulrika Boström Gatti, Region Gävleborg
Kajsa Fisk, Region Sörmland
Magnus Darke, Region Dalarna
Josefine Ståhlberg, Region Värmland
Sofia Birk, Region Uppsala

Login