HR-direktörsgrupp

HR-direktörsgruppen har till uppdrag att svara för samordning av de arbetsgivarfrågor som skall vara gemensamma och som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar.

Detta innebär bland annat att
-hantera arbetsrättsliga avtal i de fall det skall göras
-underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning
-svara för gemensamma remisser inom området när så är möjligt
-genom samagerade mellan regionerna förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, innehåll, planering och dimensionering med lärosätena inom samverkansnämndens område

HR-direktörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkhlZHZpZyBCZXJnZW5oZWltIDxoZWR2aWcuYmVyZ2VuaGVpbUByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZT4iIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgw4VrZXNzb248L2E+, Region Örebro län, ordförande
Birgitta Carlsson, Region Västmanland
Ulrika Boström Gatti, Region Gävleborg
Kajsa Fisk, Region Sörmland
Magnus Darke, Region Dalarna
Josefine Ståhlberg, Region Värmland
Maria Rosén, Region Uppsala

Login