HR-direktörsgrupp

HR-direktörsgruppen har i uppdrag att samordna de arbetsgivarfrågor som ska vara gemensamma i sjukvårdsregionen och som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar om.

Detta innebär bland annat att:
• hantera arbetsrättsliga avtal i de fall det ska göras
• underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning
• svara för gemensamma remisser inom området, när det är möjligt
• genom samagerade mellan regionerna förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, innehåll, planering och dimensionering.

HR-direktörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Uppdragsbeskrivning HR-direktörsgrupp

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkhlZHZpZyBCZXJnZW5oZWltIDxoZWR2aWcuYmVyZ2VuaGVpbUByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZT4iIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgw4VrZXNzb248L2E+, Region Örebro län, ordförande
Therese Deutsch, Region Västmanland
Ulrika Boström Gatti, Region Gävleborg
Kajsa Fisk, Region Sörmland
Magnus Darke, Region Dalarna
Josefine Ståhlberg, Region Värmland
Sofia Reinholdsson, Region Uppsala

Login