HR-direktörsgrupp

HR-direktörsgruppen har i uppdrag att samordna de arbetsgivarfrågor som ska vara gemensamma i sjukvårdsregionen och som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar om.

Detta innebär bland annat att:
• hantera arbetsrättsliga avtal i de fall det ska göras
• underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning
• svara för gemensamma remisser inom området, när det är möjligt
• genom samagerade mellan regionerna förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, innehåll, planering och dimensionering.

HR-direktörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Uppdragsbeskrivning HR-direktörsgrupp

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkhlZHZpZyBCZXJnZW5oZWltIDxoZWR2aWcuYmVyZ2VuaGVpbUByZWdpb252YXJtbGFuZC5zZT4iIHRhcmdldD1fYmxhbms+TWFyaWEgw4VrZXNzb248L2E+, Region Örebro län, ordförande
Therese Deutsch, Region Västmanland
Ulrika Boström Gatti, Region Gävleborg
Kajsa Fisk, Region Sörmland
Magnus Darke, Region Dalarna
Josefine Ståhlberg, Region Värmland
Sofia Reinholdsson, Region Uppsala

Logga in