HR-direktörsgrupp

HR-direktörsgruppen har till uppdrag att svara för samordning av de arbetsgivarfrågor som skall vara gemensamma och som blir aktuella i de uppdrag som regiondirektörsgruppen eller ledningsgruppen beslutar.

Detta innebär bland annat att
-hantera arbetsrättsliga avtal i de fall det skall göras
-underlätta och stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning
-svara för gemensamma remisser inom området när så är möjligt
-genom samagerade mellan regionerna förstärka påverkan på vårdutbildningarnas utformning, innehåll, planering och dimensionering med lärosätena inom samverkansnämndens område

HR-direktörerna utser vid behov arbetsgrupper för uppdrag inom området.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Birgitta Carlsson, Region Västmanland
Ulrika Boström Gatti, Region Gävleborg
Maria Åkesson, Region Örebro län, ordförande
Kajsa Fisk, Region Sörmland
Magnus Darke, Region Dalarna
Josefine Ståhlberg, Region Värmland
Maria Rosén, Region Uppsala

Login