Samverkan gör forskningen ännu bättre

Genom samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige blir forskningen ännu bättre och till tydlig nytta för patienter och medborgare. Via denna webbsida kan du läsa om några av de forskningsprojekt som pågår under innevarande period. Välkommen tillbaka!

Exempel på forskning i samverkan

(Fler artiklar kommer att publiceras löpande)

Medel för att stärka klinisk forskning

Det sjukvårdsregionala forskningsrådets verksamhet bygger på samarbete kring patientnära och klinisk forskning som bedrivs i regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Varje år utlyser forskningsrådet forskningsmedel som syftar till att stärka forskningen inom sjukvårdsregionen.

Forskningsmedlen ska bidra till:
• en forskning av hög kvalitet och med relevans för sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård
• att öka kunskapen inom kliniskt angelägna områden
• att öka forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden.

Om du har frågor om det sjukvårdsregionala forskningssamarbetet, kontakta:
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJlZ2lvbmFsYWZvcnNrbmluZ3NyYWRldEByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cmVnaW9uYWxhZm9yc2tuaW5nc3JhZGV0QHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZTwvYT4=

Webbsidan uppdaterad 20230801

Login