Sjukvårdsregionalt programområde endokrina sjukdomar

Det sjukvårdsregionala programområdet endokrina sjukdomar ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden


Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hZ251cy5pc2Frc3NvbkBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPk1hZ251cyBJc2Frc3NvbjwvYT4=, Region Uppsala

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp internmedicin

Minnesanteckningar

Dokument

Login