Arbetsutskottet

Till Regionala vårdkompetensrådet kopplas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av två representanter från regionerna, två från lärosätena och två från kommunerna. Regionala vårdkompetensrådet utser arbetsutskottets ledamöter bland ledamöterna i rådet.

Arbetsutskottet förbereder rådets möten, fungerar som kontakt för utsedda arbetsgrupper, samt håller kontakten med nationella vårdkompetensrådet och övriga regionala vårdkompetensråd.

För perioden 2021-05 - 2022-04 utgör följande personer rådets arbetsutskott:

Region                                                                 
Region Sörmland        Monika Samuelsson        Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Örebro län      Maria Åkesson                 HR-direktör

Lärosäten                                                           
Högskolan Dalarna      Martin Norsell           Rektor
Örebro universitet     Karin Blomberg           Prodekan

Kommuner                                                         
Uppsalas kommuner      Carina Ahlstedt          Enhetschef för kompetensutv. Vård o Omsorg
Värmlands kommuner     Hans Karlsson           Kommundirektör, Arvika kommun

Login