Arbetsutskottet

Till Regionala vårdkompetensrådet kopplas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av två representanter från regionerna, två från lärosätena och två från kommunerna. Regionala vårdkompetensrådet utser arbetsutskottets ledamöter bland ledamöterna i rådet.

Arbetsutskottet förbereder rådets möten, fungerar som kontakt för utsedda arbetsgrupper, samt håller kontakten med nationella vårdkompetensrådet och övriga regionala vårdkompetensråd.

För perioden 2021-05 - 2022-04 utgör följande personer rådets arbetsutskott:

Region                                                                 
Vakant        
Region Örebro län      Maria Åkesson                 HR-direktör

Lärosäten                                                           
Karlstad Universitet   Helene V Wadensjö        Prefekt
Örebro universitet     Karin Blomberg           Prodekan

Kommuner                                                         
Uppsalas kommuner      Carina Ahlstedt          Enhetschef för kompetensutv. Vård o Omsorg
Värmlands kommuner     Hans Karlsson           Kommundirektör, Arvika kommun

Login