Arbetsutskottet

Till Regionala vårdkompetensrådet kopplas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av två representanter från regionerna, två från lärosätena och två från kommunerna. Regionala vårdkompetensrådet utser arbetsutskottets ledamöter bland ledamöterna i rådet.

Arbetsutskottet förbereder rådets möten, fungerar som kontakt för utsedda arbetsgrupper, samt håller kontakten med nationella vårdkompetensrådet och övriga regionala vårdkompetensråd.

Login