Arbetsutskottet

Till Regionala vårdkompetensrådet kopplas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av två representanter från regionerna, två från lärosätena och två från kommunerna. Regionala vårdkompetensrådet utser arbetsutskottets ledamöter bland ledamöterna i rådet.

Arbetsutskottet förbereder rådets möten, fungerar som kontakt för utsedda arbetsgrupper, samt håller kontakten med nationella vårdkompetensrådet och övriga regionala vårdkompetensråd.

Representanter
2021-05 - 2022-04 utgör följande personer rådets arbetsutskott:

Region                                                                 
Region Värmland        Lena Gjevert                Hälso- och sjukvårdsdirektör           
Region Örebro län      Maria Åkesson             HR-direktör

Lärosäten                                                           
Högskolan i Dalarna    Ingela Wiklund               Prefekt
Örebro universitet     Karin Blomberg               Prodekan

Kommuner                                                         
Uppsalas kommuner      Carina Ahlstedt              Enhetschef för kompetensutv. Vård o Omsorg
Dalarnas kommuner       Jesper Karlsson             Socialchef, Orsa kommun

Login