Sjukvårdsregionalt programområde

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Perioperativ vård, intensivvård och transplantation i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhlbnJpay5vbGl2ZXJvLXJlaW5pdXNAYWthZGVtaXNrYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5IZW5yaWsgT2xpdmVyby1SZWluaXVzPC9hPg==, Region Uppsala Ordförande
Petra Asplund, Region Örebro län
Håkan Scheer, Region Västmanland
Johnny Hillgren, Region Gävleborg
Jesper Sperber, Region Sörmland
Karl Silvhamn, Region Värmland
Elisabeth Edström, Region Dalarna
Torbjörn Roos, Region Dalarna
Anders Ersson, Region Sörmland
Åsa Nordesjö, Region ÖrebroKontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
Frida Andersson

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Anestesi och intensivvård

Minnesanteckningar
2022-11-25

Dokument

Login