Sjukvårdsregionalt programområde

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Perioperativ vård, intensivvård och transplantation i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Anestesi och intensivvård

Minnesanteckningar

Dokument

Login