Sjukvårdsregionalt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Det sjukvårdsregionala programområdet perioperativ vård, intensivvård och transplantation, ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhlbnJpay5vbGl2ZXJvLXJlaW5pdXNAYWthZGVtaXNrYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5IZW5yaWsgT2xpdmVyby1SZWluaXVzPC9hPg==, Region Uppsala, ordförande
Petra Asplund, Region Örebro län
Håkan Scheer, Region Västmanland
Johnny Hillgren, Region Gävleborg
Jesper Sperber, Region Sörmland
Karl Silvhamn, Region Värmland
Elisabeth Edström, Region Dalarna
Torbjörn Roos, Region Dalarna
Anders Ersson, Region Sörmland
Åsa Nordesjö, Region Örebro län

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
Frida Andersson

Länkar
Verksamhetschefsgrupp anestesi, operation och intensivvård

Minnesanteckningar
2022-11-25

Dokument

Login