Sjukvårdsregionalt programområde

Lung- och allergisjukdomar

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Lung- och allergisjukdomar i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhlbGVuZS53YWxsc3RlZHRAYWthZGVtaXNrYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5IZWxlbmUgV2FsbHN0ZWR0PC9hPg==, Region Uppsala

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Internmedicin

Minnesanteckningar

Dokument

Login