Sjukvårdsregionalt programområde lung- och allergisjukdomar

Det sjukvårdsregionala programområdet lung- och allergisjukdomar ska vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregionala programområden

Ordförande
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhlbGVuZS53YWxsc3RlZHRAYWthZGVtaXNrYS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5IZWxlbmUgV2FsbHN0ZWR0PC9hPg==, Region Uppsala

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp internmedicin

Minnesanteckningar

Dokument

Login