Verksamhetschefsgrupp för urologi

Verksamhetschefsgruppen för urologi ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
  
Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS5tLmpvaGFuc3NvbkBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YSBKb2hhbnNzb248L2E+, Region Uppsala, ordförande
Sari Stenius, Region Västmanland
Asbjörn Österberg, Region Dalarna
Dan-Olle Westergren och Linda Knutsson Fröjd, Region Gävleborg
Henric Sandh, Sarab Shabo och Ninos Oussi , Region Sörmland
Elisabeth Nelson, Region Uppsala
Anna-Lena Svalberg, Region Värmland
Pernilla Sundqvist, Region Örebro län


Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde njur- och urinvägssjukdomar

Login