Sjukvårdsregional samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen ska bidra i arbetet med att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser.

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation ska utgöra en länk mellan den nationella och den lokala nivån inom nationellt system för kunskapsstyrning. Samverkansgruppen ska vara en aktiv samarbetspartner i vårdinformatikfrågor kopplat till arbete med kvalitetsregister, uppföljning och analys.

Uppdragsbeskrivning

Representanter

Göran Karlström, Region Värmland
Jan Melin, Region Uppsala
Björn Stenhammar,  Region Dalarna
Anna Dalsten Hjort, Region Gävleborg
Maria H Berggren, Region Uppsala
Elisabeeth H Hall, Region Sörmland
Hanna Svensk, Region Örebro län
Jonas Pihlgren, Region Västmanland

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
Johanna Woltjer

Länkar

Dokument

Login