Strukturerad vårdinformation (RSG)

Strukturerad vårdinformation

Samverkansgruppen ska bidra i arbetet med att samordna regionernas arbete för en mer enhetlig informationsstruktur inom och över system- och vårdgivargränser.
RSG Strukturerad vårdinformation ska utgöra en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning. Samverkansgruppen ska vara en aktiv samarbetspartner i vårdinformatikfrågor kopplat till arbetet med kvalitetsregister, uppföljning och analys.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter:
Göran Karlström, Region Värmland
Jan Melin, Region Uppsala
Björn Stenhammar,  Region Dalarna
Anna Dalsten Hjort, Region Gävleborg
Maria H Berggren, Region Uppsala
Elisabeeth H Hall, Region Sörmland
Hanna Svensk, Region Örebro


Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen
Johanna Woltjer


Länkar


Dokument

Login