Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Kvinnosjukvård och förlossning

Syftet med sjukvårdsregionala programområdet Kvinnosjukvård och förlossning i Sjukvårdsregion Mellansverige är att vara en länk mellan den nationella och lokala nivån inom ramen för regioners system för kunskapsstyrning för att uppnå en jämlik och kunskapsbaserad Hälso- och sjukvård.
  
Uppdragsbeskrivning för Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZ2VsYS5ob2dlcmFzQHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5JbmdlbGEgSMO2Z2Vyw6VzPC9hPg==, Region Gävleborg ordförande
Agneta Romin, Region Dalarna
Johanna Belachew, Region Gävleborg
Anna Ackefors, Region Sörmland
Anette Frid, Region Sörmland
Bettina Ouvrier, Region Sörmland  
Veronika Svanström, Region Sörmland
Masoumeh Rezapour Isfahani, Region Uppsala
Anna Hessel, Region Värmland
Maria Gröndahl, Region Värmland
Joakim Samuelsson, Region Västmanland
Gill Kullberg, Region Örebro

Kontaktperson Kunskapsstyrningsgruppen

Länkar
Verksamhetschefsgrupp Kvinnosjukvård

Minnesanteckningar
2019-11-14
2019-09-06
2019-05-16--17, Bilaga workshop jämlik vård
2019-02-22

Dokument
Procedurregler vid val av ordförandeposten
Verksamhetsplan 2019

Login