Sjukvårdsregion Mellansverige

Sjukvårdsregion Mellansverige är en av sex sjukvårdsregioner i Sverige och den näst största med 2,1 miljoner invånare. Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet för de sju regioner som ingår i sjukvårdsregionen. Varje region representeras av tre ledamöter i Samverkansnämnden.

Sju regioner ingår

De regioner som ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige är:
Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Två universitetssjukhus

Sjukvårdsregionen har två universitetsjukhus:
Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro.

Fem länssjukhus

Länssjukhus finns i Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås.

Inom Sjukvårdsregion Mellansverige finns också 18 länsdelssjukhus, 250 vård-/hälsocentraler
och tre helikoptrar.

Sjukvårdsregionens engelska namn är "Healthcare region Mid Sweden".

Login