Sjukvårdsregion Mellansverige

Sjukvårdsregionen är en av sex stycken i Sverige och den näst största med 2,1 miljoner invånare. Samverkansnämnden är det politiska samarbetsorganet för de sju regionerna. Varje region representeras av tre ledamöter.

Sju regioner:

Två universitetssjukhus

Fem länssjukhus

Eskilstuna
Falun
Gävle
Karlstad
Västerås

18 länsdelssjukhus
250 vård-/hälsocentraler
3 helikoptrar

Sjukvårdsregionens engelska namn är "Healthcare region Mid Sweden".

Login