Barnsjukvård

Gemensamma dokument

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar 2022-10-19-20
Minnesanteckningar 2021-08-19
Minnesanteckningar 2020-05-19 - 2021-05-20
Minnesanteckningar 2021-03-11
Minnesanteckningar 2021-01-14
Minnesanteckningar 2020-10-14
Minnesanteckningar 2020-05-13
Minnesanteckningar 2020-03-24
Minnesanteckningar 2020-02-21
Arbertsgrupper och avstämningspunkter, Regionalt specialistråd 2019-05-15--16
Minnesanteckningar 2019-05-15--16
Minnesanteckningar Verksamhetschefgrupp 2019-05-15--16

Dokument
Debitering av neonatalvård
Regionala riktlinjer avseende samarbetet inom neonatalvård, vårdnivå, prioriteringar och transporter version 3
Likvärdig vård för sjuka nyfödda i Sjukvårdsregion Mellansverige
Gemensamma rekommendationer gällande hygien i Sjukvårdsregion Mellansverige
Gemensamma rekommendationer Barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård i sjukvårdsregion Mellansverige
Föräldrainformation Syskon på neonatalavdelning utan karens
Föräldrainformation Syskon på neonatalavdelning med karens
Kurser under specialisttjänstgöringen i pediatrik
Rapport inför överföring mellan enheter neo
Rappor inför överföring enheter storbarn
Vårdrelaterad infektion (VRI) hos inneliggande patient
Uppdragsbeskrivning för leg sjukgymnast/fysioterapeut inom barn- och ungdomsmedicin
Uppdragsbeskrivning för leg dietist inom barn- och ungdomsmedicin
Uppdragsbeskrivning för kurator inom barn- och ungdomsmedicin
Uppdragsbeskrivning för lekterapeuter inom barn- och ungdomssjukvård
Uppdragsbeskrivning för leg. psykolog inom barn- och ungdomsmedicin
Uppdragsbeskrivning för leg arbetsterapeuter inom barn- och ungdomsmedicin

Login